Podłączenie głośników

UWAGA

Przed przystąpieniem do podłączania głośników odłącz wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego. Wyłącz również subwoofer.

Podłącz w taki sposób, aby gołe kabli głośnikowych nie wystawały z gniazda głośnika. Jeśli gołe przewody dotkną tylnego panelu lub nastąpi zwarcie pomiędzy żyłami + oraz -, to może zadziałać układ zabezpieczający urządzenia. (Układ zabezpieczającylink)

Nie wolno dotykać styków głośnikowych, gdy włączone jest zasilanie. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Należy użyć głośników (zestawów głośnikowych), z których każdy ma impedancję od 4 do 16 Ω/ohm.

Podłączanie kabli głośnikowych

Starannie sprawdź kanały lewy (L) i prawy (P) w podłączanych głośnikach oraz poprawne podłączenie polaryzacji.

Usuń około 10 mm izolacji z końcówki kabla głośnikowego, a następnie skręć druty kabla razem lub zamontuj odpowiedni styk głośnikowy.
Odblokuj gniazdo głośnikowe przekręcając je w lewo.
Wsuń rdzeń przewodu w gniazdo głośnikowe do samego końca.
Zaciśnij gniazdo głośnikowe przekręcając je w prawo.

powrót do góry