CD’s afspelen

Dit deel gebruikt afspelen vanaf een CD als voorbeeld.

Druk op de selectieknop voor de ingangsbron (CD) om de ingangsbron te schakelen naar “CD”.

De “CD”-ingangsindicator licht op.

Speel de CD af.
Gebruik VOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse om het volume aan te passen.

Afspelen in de modus Source direct

Het signaal gaat niet via het toonregelcircuit (BASS, TREBLE en BALANCE) waardoor een hogere geluidskwaliteit wordt weergegeven.

Druk op SOURCE DIRECT op de hoofdeenheid om de Source direct-modus in te schakelen.

De SOURCE DIRECT-indicator licht op.

Weergeven in analoge modus

Als analoge modus is ingeschakeld wanneer u een analoge ingangsbron weergeeft (PHONO, CD, NETWORK, AUX, RECORDER), wordt de stroom naar het digitale ingangscircuit uitgeschakeld. Dit voorkomt dat het analoge circuit hinder ondervindt van door het digitale bedieningscircuit gegenereerde ruis en verhoogt de kwaliteit van de audioweergave.

Druk op ANALOG MODE op het hoofdtoestel om de analoge modus in te schakelen.

De ANALOG MODE-indicator licht op.

Analoge modus schakelt bij elke druk op de toets in of uit.

Analoge modus aan:

Schakelt de voeding van het digitale ingangscircuit uit.

Analoge modus uit:

De analoge modus wordt niet gebruikt.

Een digitale ingangsbron (COAXIAL, OPTICAL 1/2/3) kan niet worden geselecteerd wanneer analoge modus is ingeschakeld.

De ingangsbron schakelt automatisch naar “CD” als analoge modus wordt ingeschakeld tijdens het weergeven van een digitale ingangsbron (COAXIAL, OPTICAL 1/2/3).

Wanneer de analoge modus wordt geschakeld, wordt het gedempte circuit geactiveerd gedurende ongeveer 5 seconden.

naar boven