De voeding in stand-bymodus zetten

Druk op AMP POWER Power Button .

Het toestel schakelt naar de stand-bymodus.

OPMERKING

Er wordt nog steeds stroom geleverd aan een deel van het circuit, zelfs wanneer de voeding in stand-bymodus is. Wanneer u langere tijd van huis weggaat of op vakantie vertrekt, drukt u op de hoofdeenheid op Power Button om de voeding uit te schakelen, of trekt u de voedingskabel uit het stopcontact.

naar boven