Ljudlägen och surroundparametrar

Smode & Spara1 X85
Smode & Spara2 X85

Under uppspelning i Pure Direct-läge är surroundparametrarna detsamma som i Direct-läge.

Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos-signal spelas upp.

Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X eller DTS-signal spelas upp.

Detta kan väljas när en DTS:X-signal som är kompatibel med Dialogkontroll-funktionen matas in.

Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital-, DTS- eller DVD-Audio-signal spelas.

Den här inställningen kan väljas när höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalare används.

Detta kan väljas när “IMAX-inställningar” i menyn är inställt på “Manuell”. länk

Den här inställningen kan inte väljas när “Dynamic EQ” är inställd till “På”. länk

Detta alternativ kan inte ställas in när “Subwoofer” i menyn är “Ingen”. länk

Den här inställningen kan inte anges om Audyssey®-inställningar (Högtalarkalibrering) inte har utförts.

Detta alternativ kan inte väljas när ett DTS:X-format med en samplingsfrekvens på mer än 48 kHz matas in.

Detta alternativ kan inte ställas in när “MultEQ® XT32” i menyn är “Av”. länk

Denna post kan inte väljas när ljudläget är “DTS Virtual:X” eller ljudläget innehåller “+Virtual:X” i ljudlägesnamnet.

Den här inställningen kan anges när ingångssignalen är analog, PCM 48 kHz eller 44,1 kHz.

Detta kan anges när LFE-signalen finns i ingångssignalen.

Den här inställningen är tillgänglig när “Subwooferläge” i menyn är inställt på “LFE+Main”. länk

Den här posten kan ställas in när “Front” är inställd på “Små” eller “Subwooferläge” är inställt på “LFE+Main”. länk, länk

Detta kan väljas om ingångssignalen inte innehåller Auro-3D-signal den inmatade Auro-3D-signalen inte innehåller främre höjdkanaler.

Det här kan ställas in när ingångssignalen innehåller en Auro-3D-signal.

Tillbaka upp