Nettverksinnstillinger

Velg “Avansert”.
Velg “NETWORK SETTINGS”-fanen.

a. Manual or static IP address for your device

b. Deep Standbylenke

Velg Save Settings for å bruke de nye innstillingene eller Cancel Changes for å gå tilbake til de forrige innstillingene.
MERKNAD

“Dyp hvilemodus” må være angitt i alle de fire sonene for å aktivere denne innstillingen.

tilbake til toppen