IP-kontroll

IP-kontroll

IP-kontroll är tillgängligt för de modeller av Denon AV-mottagare som sålts efter 2010 som har anslutits till samma nätverk som HEOS Drive och kontrollenheter.

Välj IP.
Välj en AVR som du har anslutit din HEOS Drive till.
Välj den ingång på din AVR som du har anslutit din HEOS Drive till.
Tryck på Done.
OBSERVERA

Du kan testa anslutningen till din AVR genom att sätta på/stänga av strömmen eller trycka på knappar.

Följande inställningar måste ändras när IP Control väljs.

Line Out Level: Fixed

High Pass Filter: Off

Subwoofer: Off

Tillbaka upp