Informacje dotyczące HDMI

HDMI to skrót od High-Defnition Multimedia Interface, będącym cyfrowym interfejsem AV, który można podłączyć do odbiornika TV lub wzmacniacza.

Złącze HDMI pozwala przesyłać obraz wideo w jakości HD i wysokiej jakości formaty dźwięku zastosowane w odtwarzaczach Blu-ray (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, DTS-HD Master Audio), co nie było możliwe w przypadku analogowej transmisji wideo.

Co więcej, w przypadku złącza HDMI sygnały audio i wideo można przesyłać jednym kablem HDMI, podczas gdy w przypadku połączeń konwencjonalnych konieczne było stosowanie oddzielnych kabli audio i wideo. Pozwala to uprościć okablowanie, które i tak jest dość skomplikowane w systemach kina domowego.

Urządzenie to obsługuje poniższe funkcje HDMI.

Deep Color

Technologia obrazowania obsługiwana przez standard HDMI. Inaczej niż w przypadku standardu RGB lub YCbCr, w którym używane jest 8 bitów (256 odcieni) na każdy kolor, stosuje się 10 bitów (1024 ocieni), 12 bitów (4096 odcieni) lub 16 bitów (65536 odcieni), aby uzyskać wyższą wierność kolorów.

Obydwa urządzenia połączone złączem HDMI muszą obsługiwać standard Deep Color.

x.v.Color

Funkcja ta pozwala wyświetlać kolory HDTV z bardziej dokładnym odwzorowaniem. Umożliwia uzyskanie naturalnych, żywych kolorów.

“x.v.Color” to znak towarowy firmy Sony Corporation.

3D

To urządzenie obsługuje sygnał wejściowy i wyjściowy 3D (trójwymiarowy) video standardu HDMI. Aby odtworzyć wideo 3D, niezbędny jest telewizor i odtwarzacz obsługujący funkcję HDMI 3D oraz okulary 3D.

4K

Amplituner obsługuje sygnał wejściowy i wyjściowy o rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli) na złączu HDMI.

Content Type

Ustawienia dostosowywane są automatycznie w zależności od wyjścia wideo (informacja o treści).

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color

Standard przestrzeni kolorów firmy Adobe Systems Inc. Ponieważ jest szerszy niż RGB, zapewnia żywsze i bardziej naturalne obrazy.

sYCC601 color

Każda z przestrzeni kolorów definiuje paletę dostępnych kolorów, która jest szersza od tradycyjnego modelu kolorów RGB i jest bliższa pełnemu zakresowi kolorów rozróżnialnych przez oko ludzkie.

ALLM (Automatyczny tryb niskiego opóźnienia)

Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb niskiego opóźnienia w zależności od treści odtwarzania, podczas używania telewizora i konsoli do gier kompatybilnej z funkcją ALLM.

Auto Lip Sync

Funkcja ta umożliwia automatyczne korygowanie opóźnienia pomiędzy sygnałem audio i wideo.

Użyj telewizora obsługującego funkcję Auto Lip Sync.

HDMI Pass Through

Nawet jeżeli amplituner znajduje się w trybie oczekiwania, sygnały obecne na złączu wejściowym HDMI są przekazywane do telewizora lub innego urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI.

Sterowanie HDMI

W przypadku podłączenia urządzenia i telewizora lub odtwarzacza z obsługą funkcji Sterowanie HDMI za pomocą kabla HDMI i włączenia funkcji Sterowanie HDMI na każdym urządzeniu, urządzenia mogą wzajemnie sterować swoją pracą.

Łącze wyłączania zasilania
Wyłączenie zasilania amplitunera można zsynchronizować z wyłączeniem zasilania odbiornika TV.

Przełączanie docelowego wyjścia audio
Z poziomu telewizora można przełączać wyjścia audio telewizora lub amplitunera.

Regulacja głośności
Poziom głośności amplitunera można regulować poprzez regulację głośności podłączonego odbiornika TV.

Przełączanie źródła sygnału
Źródło sygnału amplitunera można zmieniać w sposób skorelowany ze zmianą wejść odbiornika TV.
W przypadku korzystania z odtwarzacza, wejście sygnałowe amplitunera przełącza się na ten odtwarzacz.

ARC (Audio Return Channel)

Funkcja ta przekazuje sygnały audio z telewizora do urządzenia za pomocą kabla HDMI i odtwarza dźwięk z telewizora na amplitunerze w oparciu o funkcję Sterowanie HDMI.

Jeżeli telewizor podłączony do amplitunera za pomocą złączy HDMI nie obsługuje funkcji ARC, sygnał wideo z urządzenia odtwarzającego podłączonego do amplitunera jest przesyłany do telewizora, ale amplituner nie jest w stanie odtwarzać dźwięku z telewizora. Użycie osobnego przewodu audio jest niezbędne, aby cieszyć się dźwiękiem przestrzennym z programu telewizyjnego.

W przypadku podłączenia za pomocą złączy HDMI telewizora obsługującego funkcję ARC użycie przewodu audio nie jest konieczne. Sygnał audio z telewizora jest przesyłany do amplitunera za pomocą kabla HDMI łączącego amplituner z telewizorem. Funkcja ta umożliwia korzystanie z dźwięku przestrzennego podczas używania amplitunera do odtwarzania dźwięku z telewizora.

eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Funkcja eARC jest rozszerzeniem standardowej funkcji ARC. Wykorzystuje ona dedykowane sterowanie funkcji eARC do odtwarzania dźwięku z odbiornika telewizyjnego z tego urządzenia bez przechodzenia przez sterowanie HDMI. Ponadto funkcja eARC może przesyłać wielokanałowy dźwięk formatu Linear PCM, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X i innych formatów niekompatybilnych ze standardowym formatem ARC. Podłączenie do telewizora kompatybilnego z funkcją eARC przyniesie lepszą jakość odtwarzania dźwięku surround przez telewizor.

Obsługiwane formaty dźwięku

2-kanałowy liniowy PCM

2-kanałowy, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit

Wielokanałowy liniowy PCM

7.1-kanałowy, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit

Bitstream

Dolby Digital / DTS / Dolby Atmos / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS:X / DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution Audio / DTS Express

Obsługiwane sygnały wideo

480i

480p

576i

576p

720p 60/50Hz

1080i 60/50Hz

1080p 60/50/24Hz

4K 60/50/30/25/24 Hz

System zabezpieczeń przed kopiowaniem

Aby odtwarzać cyfrowe obrazy wideo i dźwięk z płyt BD-Video lub DVD-Video poprzez złącze HDMI, urządzenie oraz telewizor lub odtwarzacz muszą obsługiwać system zabezpieczeń HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System). HDCP jest technologią zabezpieczeń wykorzystującą kodowanie danych i legalizacji tożsamości podłączonego urządzenia AV. Amplituner jest zgodny z HDCP.

W przypadku posługiwania się urządzeniem niezgodnym z HDCP, obraz i dźwięk nie będą wyprowadzane prawidłowo. Dokładniejsze informacje zamieszczono w instrukcji obsługi odbiornika TV lub odtwarzacza.

W przypadku podłączenia tego urządzenia do urządzenia zgodnego z technologią Deep Colour, 4K, funkcjami ARC i eARC, należy użyć “High Speed HDMI cable with Ethernet” z logo HDMI.

powrót do góry