Funkcja Quick Select Plus

Ustawienia takie jak wybór źródła sygnału, poziom dźwięku i tryb odtwarzania dźwięku można zapisać pod przyciskami szybkiego wyboru QUICK SELECT 1 – 4. Wystarczy nacisnąć jeden z przypisanych przycisków QUICK SELECT w trakcie odtwarzania, aby przełączyć się na grupę zapisanych ustawień w pakiecie. Zapisując najczęściej używane ustawienia za pomocą przycisków QUICK SELECT 1 – 4 użytkownik będzie mógł zawsze łatwo wywołać to samo środowisko odtwarzania.

Funkcję Quick Select Plus można zapamiętać dla każdej strefy.

Przycisk QUICK SELECT na urządzeniu głównym może służyć tylko do obsługi strefy głównej MAIN ZONE.

Rysunek pilota

Ope QuickSelect RC1227

powrót do góry