Podłączanie anten DAB/FM (tylko dla modelu FM/DAB)

Po podłączeniu anteny i odebraniu sygnału DAB, znajdź za pomocą funkcji “Strojenie pomoc” ustawienie, w którym odbiór jest najlepszy, a następnie przymocuj antenę w tym ustawieniu za pomocą taśmy. Aby osiągnąć najlepszy efekt, postępuj zgodne z instrukcjami Sprawdzanie natężenia odbioru stacji (Strojenie pomoc)link.

Conne ANT DAB X16E2

Aby uzyskać jak najlepszy odbiór za pomocą dostarczonej anteny wewnętrznej, należy umieścić ją wzdłuż ściany, rozwijając ją poziomo i równolegle do podłogi (nieco nad podłogą), a następnie mocując dwa końcowe zaczepy do ściany. To antena kierunkowa i najlepszy odbiór można uzyskać po jej prawidłowym ustawieniu w stosunku do nadajnika.

Na przykład, jeśli maszt nadawczy znajduje się na północy, dwa końce anteny (z zaczepami) należy rozciągnąć w kierunkach wschodnim i zachodnim.

Jeżeli uzyskanie prawidłowego sygnału stacji nie jest możliwe, zalecamy zainstalowanie anteny zewnętrznej. Dokładniejsze informacji można uzyskać w sklepie, w którym nabyte zostało to urządzenie.

powrót do góry