Tryby i parametry dźwięku otaczającego

Smode & Spara1 S75E3
Smode & Spara2 X16E2

Parametr ten można wybrać, gdy odtwarzany jest sygnał Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.

Parametr ten można wybrać, gdy odtwarzany jest sygnał Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X lub DTS.

Dostępne po doprowadzeniu sygnału DTS:X zgodnego z funkcją Kontrola dialogu.

Parametr ten można ustawić, gdy odtwarzany jest sygnał Dolby Digital, DTS lub DVD-Audio.

Funkcja ta będzie obsługiwana poprzez aktualizację oprogramowania wewnętrznego (firmware).

Można wybrać ten element, jeżeli tryb dźwięku ma w swojej nazwie “+ Dolby Surround”.

Parametr ten nie jest dostępny, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Włącz”. link

Nie jest dostępne, gdy “Subwoofer” w menu jest ustawione na “Nie”. link

Tej pozycji nie można ustawić jeżeli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey® (kalibracji głośników).

Tej pozycji nie można wybrać po doprowadzeniu sygnału w formacie DTS:X o częstotliwości próbkowania powyżej 48 kHz.

Nie można ustawić tego elementu, jeżeli tryb dźwięku to “DTS Virtual:X” lub tryb dźwięku, który ma w nazwie “+Virtual:X”.

Parametr ten nie jest dostępny, gdy “MultEQ® XT” ustawiony jest na “Wył.”. link

Parametr ten może być ustawiony, gdy sygnałem wejściowym jest sygnał analogowy PCM 48 kHz lub 44,1 kHz.

To ustawienie jest dostępne, gdy opcja “Tryb subwoofera” w menu jest ustawiona na “LFE+Main”. link

Ten element można ustawić w przypadku wybrania ustawienia “Frontowe” dla opcji “Małe” lub ustawienia “LFE+Main” dla opcji “Tryb subwoofera”. link, link

powrót do góry