Mapa menu

Aby posługiwać się menu, podłącz odbiornik TV do tego urządzenia i wyświetl menu na ekranie odbiornika TV.

Amplituner jest dostarczany z fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami domyślnymi. Użytkownik może spersonalizować ustawienia amplitunera do posiadanej konfiguracji sprzętowej i własnych preferencji.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon Audio

Audio

Poz Centralny

Służy do dostosowywania głośności kanału centralnego w celu odróżnienia dialogów ze wszystkich źródeł.

Poz.subwoofera

Dostosuj głośność kanału subwoofer dla wszystkich źródeł wejścia.

Parametr Surr.

Reguluje parametry dźwięku przestrzennego.

Restorer

Zwiększa składowe niskich i wysokich częstotliwości skompresowanego dźwięku, pochodzącego np. z plików MP3 w celu zapewnienia lepszej jakości dźwięku.

Opóźnienie audio

Rekompensuje nieprawidłową synchronizację czasową pomiędzy materiałem video i audio.

Głośność

Ustawienie poziomu głośności w strefie głównej (w pomieszczeniu, gdzie znajduje się to urządzenie).

Audyssey

Ustawienia Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume®.

Ręczna kor.EQ

Zastosowane korektora graficznego umożliwi ustawienie barwy dźwięków w każdym z głośników.

Icon Video

Video

Ustawienie HDMI

Konfiguruje ustawienia Wyjście HDMI Audio, HDMI Pass Through oraz Sterowanie HDMI.

Wskazania ekran.

Służy do konfiguracji ustawień wskazań ekranowych.

Format sygnału4K

Ustaw format 4K, jeśli telewizor lub urządzenie odtwarzające są kompatybilne z technologią 4K.

Format TV

Format sygnału wyjściowego video ustaw tak, aby mógł być on wyprowadzany na używany odbiornik TV.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon Inputs

Wejścia

Przypisanie wej.

Zmiany przypisania złącza wejściowego i trybu wejścia audio.

Zmiana nazwy źr.

Zmiana nazwy wyświetlanej źródła wejściowego.

Ukrycie źródeł

Usuwanie z wyświetlacza źródeł sygnału, które nie są używane.

Poziom sygnału

Ustawienie poziomu odtwarzania oraz wejścia audio.

Icon Speakers

Głośniki

Ustawienia Audyssey®

Następuje automatyczny pomiar charakterystyki podłączonych głośników oraz pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawień.

Ustaw.ręczne

Ręczna konfiguracja głośników lub zmiana ustawień konfiguracji Audyssey®.

Icon Network

Sieć

Informacja

Wyświetlenie informacji sieciowych.

Połączenie

Wybór, czy podłączyć sieć domową do bezprzewodowej sieci LAN, czy przewodowej sieci LAN.

Ustawienia

Służy do manualnych ustawień adresu IP.

Zarządz.siecią

Umożliwia komunikację sieciową w trybie oczekiwania.

Przyjazna nazwa

“Przyjazna nazwa” jest nazwą amplitunera wyświetlaną w sieci. Parametr Przyjazna nazwa można zmienić stosownie do własnych preferencji.

Diagnostyka

Służy do sprawdzania połączenia sieciowego.

AirPlay

Ustawienia dla technologii Apple AirPlay.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon HEOS Account LEGO

Konto HEOS

【Jeżeli użytkownik jest wylogowany z obszaru Konto HEOS】

Posiadam konto HEOS

Wybiera proces rejestracji.

Stwórz konto

Tworzy nowe Konto HEOS.

Przypomnij hasło

Jeżeli zapomniałeś hasła, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z instrukcją, jak je odzyskać.

【Jeżeli użytkownik jest zalogowany w obszarze Konto HEOS】

Zalogowany jako

Wyświetla Konto HEOS.

Zmiana lokalizacji

Wybiera lokalizację.

Zmiana hasła

Zmienia hasło do obszaru Konto HEOS.

Usuń konto

Usuwa Konto HEOS.

Wyloguj się

Wylogowuje z obszaru Konto HEOS.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon General

Ogólne

Język

Zmienia język wyświetlania na ekranie telewizora.

ECO

Konfiguracja energooszczędnych funkcji trybu ECO i automatycznego czuwania.

Ustawienia ZONE2

Określa ustawienia dla odtwarzania dźwięku w ZONE2.

Zmień nazwy Zone

Zmiana wyświetlanej nazwy dla różnych stref zgodnie z potrzebami.

Nazwy szyb.wyb.

Zmiana wyświetlanej nazwy szybkiego wyboru na własną.

Przedni wyświetl

Ustawienia związane z wyświetlaczem.

Oprogramowanie

Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu dotyczące aktualizacji i uaktualnień, aktualizuje oprogramowanie i ustawia wyświetlanie komunikatu powiadomienia.

Informacja

Wyświetla informacje o ustawieniach urządzenia, sygnałach wejściowych itp.

Dane użytkowania

Pozwala włączyć lub wyłączyć opcję przesyłania do firmy Denon anonimowych danych dotyczących użytkowania urządzenia.

Zapisz i załaduj

Zapisz i przywróć ustawienia urządzenia za pomocą pamięci USB.

Blok.ustawień

Chroni ustawienia przed przypadkową zmianą.

Reset

Różne ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych.

Icon SetupAssistant

Kreator ustawień

Rozpocznij ustaw

Wykonaj podstawowe czynności instalacyjne/podłączenia/ustawienia zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie telewizora.

Strona 8 oddzielnego podręcznika “Skrócona instrukcja obsługi”

Wybierz język

Konfiguracja poszczególnych pozycji ustawień zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie telewizora.

Ustaw.głośników

Kalib.głośników

Ustawienia sieci

Połącz.dźwięk.TV

Ustaw.Wejścia

Aplikacje mobil.

Rysunek pilota

Ope Menu RC1227

powrót do góry