Er verschijnt niets op het display van dit toestel

De display is uit.

Druk op de DIMMER-toets en wijzig de instelling naar iets anders dan uit. koppeling

Wanneer Pure Direct-modus is ingesteld op “PURE DIRECT ON MODE1” of “PURE DIRECT ON MODE2”, schakelt het display uit. Druk op de afstandsbediening op de PURE DIRECT-toets om “PURE DIRECT OFF” in te stellen. koppeling

naar boven