Er is geen geluid hoorbaar

Er wordt geen geluid weergegeven. Of het geluid is vervormd.

Controleer de aansluitingen van alle apparaten. koppeling

Sluit de aansluitkabels stevig aan.

Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.

Controleer de kabels op schade.

Controleer de functie en bediening van de functie van de versterker en pas indien nodig aan.

Wanneer Pure Direct-modus is ingesteld op “PURE DIRECT ON MODE2”, stopt de digitale audio uitvoer. Stel Pure Direct-modus in op “PURE DIRECT OFF” of “PURE DIRECT ON MODE1” voor de uitvoer van digitale audio. koppeling

naar boven