Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

De voeding wordt niet ingeschakeld.

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. koppeling

Dit toestel is in de stand-bymodus. Druk op de afstandsbediening op de POWER Power Button -toets. koppeling

De voeding wordt automatisch uitgeschakeld.

De modus Auto stand-by is ingeschakeld. De modus Auto stand-by schakelt het toestel automatisch op stand-by als er langer dan 30 minuten geen bedieningen plaatsvinden. Om Auto stand-bymodus uit te schakelen, houdt u de POWER-toets Power Button op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt wanneer de Auto stand-bymodus is ingeschakeld. koppeling

Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, knippert de stroomindicator rood.

Het beveiligingscircuit is geactiveerd vanwege een fout in de interne voeding. Druk op de Power Button -knop op het hoofdtoestel om de stroom uit te schakelen en vervolgens weer aan te zetten.

naar boven