CD’s afspelen

Druk op CD om de ingangsbron over te schakelen naar “CD”.
Plaats een schijf. koppeling
Druk op Triangle Right / Pause .

Het afspelen start.

OPMERKING

8 cm schijven kunnen niet worden gebruikt op dit toestel. Stop geen schijven van 8 cm in de schijfsleuf.

Stop alleen CD’s in de schijfsleuf. Dit kan beschadiging tot gevolg hebben.

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right / Pause

Weergave / Pauze

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Vorige / volgende

Rewind Forward

(Ingedrukt houden)
Snel vooruit-/Terugspoelen

0 – 9, +10

De track selecteren

SHUFFLE

Willekeurige weergave

REPEAT

Herhaald afspelen

Schakelen tussen Herhalen van 1 track en Herhalen van alle tracks.

INFO

Schakelen naar de verstreken tijdweergave

CD’s uitwerpen

Druk op Triangle-Underline op de hoofdeenheid terwijl het afspelen wordt gestopt.

naar boven