Aansluiten en afspelen vanaf een computer (USB–DAC)

U kunt genieten van audioweergave met hoge kwaliteit van de D/A-converter die in dit toestel is ingebouwd door het invoeren van muziekbestanden in dit toestel vanaf een computer via een USB-aansluiting.

Voordat u dit toestel via USB aansluit op uw computer, moet u het stuurprogramma installeren op uw computer.

Voor Mac OS moeten geen stuurprogramma’s worden geïnstalleerd.

U kunt ook elke in de handel verkrijgbare of downloadbare spelersoftware gebruiken voor het afspelen van bestanden op uw computer.

Computer (systeemvereisten)

Besturingssysteem

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10

Mac OS X 10.10, 10.11 of macOS 10.12

USB

USB 2.0: USB hoge snelheid/USB audioklasse Ver. 2.0

OPMERKING

Dit toestel werd door ons gecontroleerd aan de hand van de systeemvereisten, maar de werking van alle systemen zijn wordt niet gegarandeerd.

DSD is een geregistreerd handelsmerk.

Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10 zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

ASIO is een handelsmerk van Steinberg Media Technologies GmbH.

Apple, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

Het specifieke stuurprogramma installeren (alleen Windows-besturingssysteem)

Koppel de USB-kabel tussen uw PC en het toestel los.

Het stuurprogramma kan niet correct worden geïnstalleerd als uw computer via een USB-kabel is aangesloten op het toestel.

Als het toestel en uw computer zijn aangesloten via een USB-kabel en als de computer wordt ingeschakeld vóór de installatie, koppelt u de USB los en start u de computer opnieuw op.

Download het specifieke stuurprogramma van de sectie “Download” van de PMA-60-pagina van de Denon-website op uw pc.
Pak het gedownloade bestand uit en dubbelklik op het exe-bestand.
Installeer het stuurprogramma.
Selecteer de taal die u wilt gebruiken voor de installatie.
Klik op “OK”.
Het wizardmenu wordt weergegeven. Klik op “Next”.
Lees de licentieovereenkomst voor de software en klik op “I accept the terms of the License Agreement”.
Klik op “Next”.
Klik op “Install” in het dialoogvenster voor het starten van de installatie.

De installatie wordt gestart. Voer geen bewerking uit op de PC zolang de installatie niet is voltooid.

Klik op “Next”.
Klik op “Finish” nadat de installatie is voltooid.
Klik op “Ja”.
Sluit het toestel en de pc, terwijl het toestel is ingeschakeld, aan met een USB-kabel (meegeleverd).

Voor meer informatie over de aansluitingen, zie Aansluiten op een PC of Mackoppeling.

Druk op Power Button .

Wanneer de voeding van het toestel wordt ingeschakeld, zoekt de PC het toestel en wordt automatisch een verbinding gemaakt.

Druk op Button Input Circle om de ingangsbron over te schakelen naar “USB-DAC”.
Het geïnstalleerde stuurprogramma controleren.
Klik op de knop “Start” en klik op “Configuratiescherm” op de PC.

De lijst met de instellingen van het configuratiescherm verschijnen.

Klik op het pictogram “Geluid”.

Het venster met het geluidsmenu wordt weergegeven.

Controleer of er een vinkje staat naast “Standaardapparaat” onder “PMA-60” van het tabblad “Afspelen”.

Wanneer er een vinkje staat naast een ander apparaat, klikt u op “PMA-60” en op “Als standaard instellen”.

De audio-uitgang controleren.

Voert een TEST-signaal uit vanaf de PC en controleert de audio-uitgang van de USB-DAC-functie.

Selecteer “PMA-60” en klik op “Eigenschappen”.

Het venster Eigenschappen PMA-60 wordt weergegeven.

Klik op het tabblad “Geavanceerd”.
Selecteer de samplingfrequentie en de bitsnelheid die moet worden toegepast op de D/A-converter.

Het is aanbevolen “2-kanaals, 24-bits, 192000 Hz (Studiokwaliteit)” te selecteren (Windows 7).

Het is aanbevolen “2-kanaals, 32-bits, 192000 Hz (Studiokwaliteit)” te selecteren (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10).

Klik op “Toepassen”.
Klik op “Testen”.

Controleer of de audio van dit toestel wordt uitgevoerd vanaf de PC.

OPMERKING

Het specifieke stuurprogramma moet worden geïnstalleerd in de PC voordat dit toestel wordt aangesloten op een PC. Het gebruik zal niet correct verlopen als het toestel wordt aangesloten op de PC voordat het specifieke stuurprogramma is geïnstalleerd.

Het gebruik kan mislukken in sommige computerhardware- en softwareconfiguraties.

Spelersoftware dat het Audio Stream Input Output (ASIO)-stuurprogramma ondersteunt is vereist voor het afspelen van bestanden met een bemonsteringsfrequentie van 352,8 kHz/384 kHz zonder downsampling. Controleer de software van uw speler alvorens bestanden af te spelen met het ASIO-stuurprogramma.

Raadpleeg de FAQ op www.denon.com als u problemen ondervindt om audio van uw computer af te spelen via dit toestel. U kunt ook onze ondersteuningspagina’s voor uw audiospelertoepassing raadplegen.

Instellingen audio-apparaat (alleen Mac OS)

Verbind, wanneer het toestel is uitgeschakeld, het toestel en de Mac met een USB-kabel (meegeleverd).

Raadpleeg de sectie “Een PC of Mac aansluiten” om het juist uit te voeren. koppeling

Druk op Power Button .
Druk op Button Input Circle om de ingangsbron over te schakelen naar “USB-DAC”.
Verplaats de cursor naar “Ga” op het computerscherm en klik dan op “Hulpprogramma’s”.

De lijst met hulpprogramma’s wordt weergegeven.

Dubbelklik op “Audio/MIDI-configuratie”.

Het venster “Audioapparaten” met het geluidsmenu wordt weergegeven.

Controleer of “Gebruik dit apparaat voor geluidsuitvoer” is ingeschakeld in “PMA-60”.

Als een ander apparaat is ingeschakeld, selecteert u deze, klikt u opnieuw op “PMA-60” en selecteert u “Gebruik dit apparaat voor geluidsuitvoer”.

Selecteer het “PMA-60” formaat.

Het is normaal aanbevolen om het formaat in te stellen op “384000,0 Hz” en “2 kan., 32-bits geh. getal”.

Stop Audio/MIDI-configuratie.

Weergave

Installeer de gewenste spelersoftware vooraf op uw computer.

Gebruik de USB-DAC-poort op het achterpaneel om dit toestel aan te sluiten op een computer.koppeling

Druk op Button Input Circle om de ingangsbron over te schakelen naar “USB-DAC”.

Start de weergave van de spelersoftware op de computer.

Het digitale audiosignaal dat wordt ingevoerd, wordt als volgt weergegeven op het display.

(xxx is de samplingfrequentie.)

Als de bemonsteringsfrequentie niet kan worden gedetecteerd, wordt “Unlocked” weergegeven.

“Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd.

Afspeelbare audiosignalen

OPMERKING

Voer bewerkingen uit op de computer, zoals afspelen en pauzeren. Op dat ogenblik kunt u geen bewerkingen uitvoeren met knoppen op dit toestel of de afstandsbediening.

U kunt het volume en de equalizer op de computer regelen. Geniet van het afspelen van muziek op het gewenste volume.

Wanneer dit toestel dienst doet als een D/A-converter, wordt er geen geluid uitgevoerd vanaf de luidsprekers van de computer.

Als de computer wordt losgekoppeld van dit toestel terwijl de muziekweergavesoftware op de computer wordt uitgevoerd, kan de weergavesoftware vastlopen. Sluit de weergavesoftware altijd af voordat u de computer loskoppelt.

Wanneer een fout optreedt op de computer, moet u de USB-kabel loskoppelen en de computer opnieuw opstarten.

De samplingfrequentie van de muziekweergavesoftware en de samplingfrequentie die wordt weergegeven op dit toestel, kunnen verschillen.

Gebruik een kabel van maximaal 3 m lang voor het aansluiten op de computer.

naar boven