Muziek beluisteren via een digitale aansluiting (COAXIAL/OPTICAL-1/OPTICAL-2)

Druk op Button Input Circle om de ingangsbron te schakelen naar “COAXIAL”, “OPTICAL-1” of “OPTICAL-2”.

Het digitale audiosignaal dat wordt ingevoerd, wordt als volgt weergegeven op het display.

(xxxx is de samplingfrequentie.)

Als de bemonsteringsfrequentie niet kan worden gedetecteerd, wordt “Unlocked” weergegeven.

“Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd.

Speel muziek af op het aangesloten apparaat.

De luidsprekers voeren muziek uit vanaf het aangesloten apparaat.

Afspeelbare audiosignalen

OPMERKING

Voer geen niet-PCM-signalen in, zoals Dolby Digital en DTS. Hierdoor wordt ruis veroorzaakt en kunnen de luidsprekers schade oplopen.

naar boven