Przetwornik cyfrowo/analogowy

USB-DAC

Częstotliwość próbkowania

Długość w bitach

DSD (2-kanałowy)

2,8/5,6/11,2 MHz

1 bit

Liniowy PCM
(2-kanałowy)

44,1/48/88,2/96/
176,4/192/352,8/
384 kHz

16/24/32 bity

Koncentryczne/optyczne

Częstotliwość próbkowania

Długość w bitach

Liniowy PCM
(2-kanałowy)

32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz

16/24 bity

powrót do góry