Przed użyciem pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania posiada wbudowaną baterię litową.

Ściągnij folię izolacyjną przed użyciem.

Wymiana baterii

Odkręcić śrubki tylnej pokrywki cienkim śrubokrętem krzyżowym (należy zakupić go oddzielnie) i zdjąć tylną pokrywkę.
Wyjąć stary akumulator i włożyć nowy litowy akumulator guzikowy (CR2025), tak aby znak + wygrawerowany na akumulatorze skierowany był do góry.
Załóż pokrywę tylną i wkręć śruby.
UWAGA

Jeśli bateria wycieka, należy ją natychmiast wymienić, wyrzucając niesprawną baterię. Należy zachować ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia, gdy ciecz z baterii zetknie się ze skórą lub ubraniami. W przypadku kontaktu z cieczą należy spłukać ją wodą i skonsultować się z lekarzem.

Wyjmij baterię, jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.

powrót do góry