Podłącz pamięć USB do portu USB

Instrukcje postępowania opisano w “Odtwarzanie z pamięci USB”. link

Conne USB Front RCDN10

Firma Denon nie gwarantuje, że wszystkie urządzenia pamięci USB masowej będą działały oraz że będą prawidłowo zasilane. W przypadku korzystania z przenośnego dysku twardego USB (HDD) dostarczanego z własnym zasilaczem sieciowym, należy skorzystać z tego zasilacza.

UWAGA

Pamięci USB nie działają poprzez koncentrator USB.

Nie ma możliwości używania amplitunera po podłączeniu komputera za pomocą kabla USB i portu USB.

Do podłączenia urządzenia magazynującego USB nie stosuj kabli przedłużających. Może to powodować zakłócenia pracy innych urządzeń.

powrót do góry