Kolejność odtwarzania plików muzycznych

Kiedy jest kilka folderów z plikami muzycznymi, kolejność odtwarzania folderów jest automatycznie ustawiana, kiedy to urządzenie odczytuje nośnik danych. Kolejność odtwarzania folderów zależy od nośnika.

CD-R/CD-RW

W przypadku odtwarzania plików z płyt CD-R lub CD-RW, pliki w pierwszym folderze na pierwszej partycji są odtwarzane w pierwszej kolejności, następnie foldery na drugiej partycji, następnie na trzeciej partycji itd. w takim porządku. Następnie są odtwarzane odpowiednio pliki z kolejnej pierwszej partycji.

Kolejność odtwarzania wyświetlana na komputerze PC może być inna niż aktualna kolejność odtwarzania.

Zależnie od oprogramowania użytego do zapisu plików, kolejność odtwarzania w przypadku płyt CD-R/CD-RW może się różnić.

powrót do góry