Odtwarzanie

Sprawdzanie natężenia odbioru stacji (Strojenie pomoc)

Wyświetlane jest natężenie odbioru aktualnie ustawionej częstotliwości. Wykorzystaj tę funkcję, jeśli nie możesz odbierać preferowanej stacji.

Naciśnij OPTION podczas odbioru stacji DAB.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Strojenie pomoc”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Za pomocą przycisków shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz częstotliwość, którą chcesz ustawić. Prawidłowe wyświetlenie natężenia odbieranego sygnału trwa około 4 – 5 sekund od wybrania częstotliwości.
W razie potrzeby zmień położenie anteny, aby natężenie odbieranego sygnału przekroczyło znak “5”.

Możesz już odbierać stację.

Naciśnij przycisk ENTER.

Wybierz stację.

Można anulować wybrane wcześniej stacje poprzez naciśnięcie przycisku TUNE + lub TUNE – na pilocie zdalnego sterowania.

powrót do góry