Odległości

Ustawienie odległości głośnika do pozycji słuchacza.

Przed wykonaniem tych ustawień, zmierz odległość między pozycją słuchacza a każdym z głośników.

Jednostka

Wybór jednostki pomiarowej.

Metry(Domyślne)

Stopy

Krok

Wybór kroku (najmniejsza odległość).

0.1 m / 0.01 m (Domyślne: 0.1 m)

1 stopa / 0.1 stopy

Ustaw odległość.

0.00 m – 18.00 m / 0.0 stopa – 60.0 stopa

Głośniki, które można wybrać różnią się zależnie od ustawienia “Przypisanie wzmacniacz.” oraz “Konfig.głośników”. (Przypisanie wzmacniacz.link, Konfig.głośnikówlink)

Ustawienia standardowe:
Frontowy L / Frontowy P / Przedni górny L / Przedni górny P / środkowy / Przedni Dolby L / Przedni Dolby P / Subwoofer: 3,60 m (12,0 stóp)
Głośniki inne niż powyższe: 3,00 m (10,0 stopa)

Ustaw różnicę w odległościach pomiędzy głośnikami na mniej niż 6,00 m (20,0 stopa).

Ustaw.głoś.Dolby

Ustaw odległość między głośnikiem Dolby Atmos Enabled i sufitem.

0.90 m - 3.30 m / 3.0 stopa - 11.0 stopa
(Domyślne: 1.80 m / 6.0 stopa)

Można to ustawić, gdy “Przednie Dolby” lub “Surround Dolby” są ustawione na “Duże” lub “Małe” w “Konfig.głośników”.

Domyślne

Ustawienia “Odległości” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry