Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach (Stereo wsz.stref)

Muzykę odtwarzaną w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) można odtwarzać jednocześnie w strefie ZONE2 (inne pomieszczenie).

Jest to przydatne, gdy ta sama muzyka ma być jednocześnie odtwarzana w wielu pokojach podczas imprezy w domu lub gdy należy odtworzyć to samo BGM w całym domu.

Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlany jest ekran menu opcji.

Kiedy źródło wejściowe to “HEOS Music”, wyświetlana jest opcja menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR…”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Stereo wsz.stref”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Zostanie wyświetlony ekran “Stereo wsz.stref”.

Wybierz “Start”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Źródło wejściowe ZONE2 jest przełączone na to samo źródło co MAIN ZONE, a odtwarzanie rozpoczyna się w trybie Stereo wsz.stref.

Zatrzymywanie trybu Stereo wsz.stref

Podczas odtwarzania w trybie Stereo wsz.stref naciśnij OPTION.

Wyświetlany jest ekran menu opcji.

Kiedy źródło wejściowe to “HEOS Music”, wyświetlana jest opcja menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR…”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Stereo wsz.stref”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz “Stop”, następnie naciśnij ENTER.

Tryb Stereo wsz.stref zostaje anulowany, nawet gdy zasilanie strefy MAIN ZONE jest wyłączone.

W trybie Stereo wsz.stref można wybrać jedynie trybu dźwięku “Multi Ch Stereo” i “Stereo”.

Kiedy “Wyj.HDMI Audio” jest ustawione na “TV”, tryb Stereo wsz.stref jest niedostępny. link

Zapisz stan trybu odtwarzania Stereo wsz.stref do funkcji Szybkiego wybierania plus, aby umożliwić łatwe odtwarzanie w trybie Stereo wsz.stref za pomocą jednego dotknięcia.

powrót do góry