Ustawienia ZONE2

Określa ustawienia dla odtwarzania dźwięku w ZONE2.

Wartości ustawione dla opcji “Ogranicz.głoś.” i “Głoś.po włącz.” są wyświetlane zgodnie z ustawieniem określonym dla głośności “Skala”. link

Można to ustawić, gdy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “ZONE2”. link

Poziom głośności

Ustawianie wyjściowego poziomu głośności.

Zmienny
(Domyślne):

Można ustawić głośność.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Głośność jest ustalona na żądanym poziomie. Głośności nie można ustawić za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Wartość dB jest wyświetlana, kiedy ustawienie “Skala” ma wartość “-79.5dB - 18.0dB”. link

Ogranicz.głoś.

Ustawienie maksymalnego poziomu głośności.

60 (-20 dB) / 70 (-10 dB) / 80 (0 dB)
(Domyślne : 70 (-10 dB))

Wył.:

Maksymalny poziom głośności nie jest ustawiony.

Można to ustawić, gdy “Poziom głośności” jest ustawiony na “Zmienny”. link

Wartość dB jest wyświetlana, kiedy ustawienie “Skala” ma wartość “-79.5dB - 18.0dB”. link

Głoś.po włącz.

Ustawienie wstępnego poziomu głośności przy włączeniu zasilania.

Ostatnio używany
(Domyślne):

Zastosowanie ustawień zapamiętanych z ostatniej sesji.

Wyciszenie:

W momencie włączania zasilania zawsze użyj opcji wyciszenia.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Poziom głośności ustawiany jest na daną wartość.

Można to ustawić, gdy “Poziom głośności” jest ustawiony na “Zmienny”. link

Wartość dB jest wyświetlana, kiedy ustawienie “Skala” ma wartość “-79.5dB - 18.0dB”. link

powrót do góry