Wyłączanie działania wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku VOLUME

Naciśnij przycisk Power Button , trzymając naciśnięte przyciski TUNER PRESET CH + i ZONE2 SOURCE, gdy urządzenie jest w trybie gotowości.
Za pomocą przycisków TUNER PRESET CH + lub TUNER PRESET CH – wybierz “FP LOCK On”.
Naciśnij przycisk STATUS, aby wprowadzić ustawienia.

Zostanie wyłączone działanie wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku Power Button i VOLUME.

powrót do góry