Włączanie funkcji zdalnego czujnika

Naciśnij przycisk Power Button , trzymając naciśnięte przyciski TUNER PRESET CH + i ZONE2 SOURCE, gdy urządzenie jest w trybie gotowości.
Naciśnij przycisk TUNER PRESET CH + lub TUNER PRESET CH –, aby wybrać opcję “RC LOCK Flower Mark Off”.

( Flower Mark Aktualnie ustawiony tryb.)

Naciśnij przycisk STATUS, aby wprowadzić ustawienia.

Funkcja odbioru podczerwieni amplitunera zostanie włączona.

powrót do góry