Een weergaveapparaat aansluiten

Dit toestel is uitgerust met drie soorten video-ingangen (HDMI, component video en composiet video) en drie soorten audio-uitgangen (HDMI, digitale audio en audio).

Selecteer de ingangen op dit toestel volgens de aansluitingen van het apparaat dat u wilt aansluiten.

Als het apparaat dat is aangesloten op dit toestel, is uitgerust met een HDMI-aansluiting, is het aanbevolen HDMI-aansluitingen te gebruiken.

In de HDMI-aansluiting kunnen audio- en videosignalen worden verzonden via één HDMI-kabel.

Sluit apparaten aan op dit toestel zoals aangegeven door de ingangsbronnen die op de audio/video-ingangen van dit toestel zijn gedrukt.

De bron die is toegewezen aan de HDMI IN-, DIGITAL AUDIO IN-, COMPONENT VIDEO IN-, VIDEO IN- en AUDIO IN-aansluitingen kan worden gewijzigd. Zie “Ingang toewijzen” over het wijzigen van de ingangsbron die is toegewezen aan de ingangsaansluitingen. koppeling

Om audiosignalen die in dit toestel worden ingevoerd te kunnen afspelen op een TV die is aangesloten via HDMI, stelt u in het menu “HDMI audio uit” in op “TV”. koppeling

naar boven