Aansluitingen

De luidsprekers aansluiten

Een TV aansluiten

Een weergaveapparaat aansluiten

Een iPod of USB-geheugenapparaat aansluiten op de USB-poort

Een FM/AM-antenne aansluiten

Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)

Het netsnoer aansluiten

OPMERKING

Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat alle verbindingen zijn gemaakt. Wanneer “Setup assistent” echter wordt uitgevoerd, volgt u de instructies op het scherm “Setup assistent” (bladzijde 8 in de afzonderlijke “Snelhandleiding”) voor het aansluiten. (Tijdens de werking van de “Setup assistent” wordt er geen stroom via de in- en uitgangsaansluitingen geleverd.)

Bind netsnoeren en aansluitsnoeren of verschillende aansluitsnoeren niet samen tot een bundel. Dat kan brom of ruis veroorzaken.

Kabels die voor aansluitingen worden gebruikt

Zorg voor de nodige kabels volgens de apparaten die u wilt aansluiten.

Luidsprekerkabel

Subwoofer Kabel

HDMI-kabel

Component videokabel

Videokabel

Optische kabel

Audiokabel

LAN-kabel

naar boven