Overzicht van het menu

Voor de bediening van het menu sluit u een TV aan op het toestel waardoor u het menu kunt weergeven op de TV.

Standaard zijn aanbevolen instellingen gedefinieerd voor dit toestel. U kunt dit toestel aanpassen op basis van uw bestaand systeem en uw voorkeursinstellingen.

Items instellen

Gedetailleerde items

Beschrijving

Blz.

Audio

Dialoog-niv. aanp.

Deze instelling past het uitvoerniveau aan om de dialooguitvoer vanaf het middelste kanaal zuiverder te maken.

Subwooferniv. aanp.

Met deze instelling past u het volumeniveau van de subwoofer aan.

Surround Parameter

Past de parameters voor surroundgeluid aan.

Restorer

Breidt de componenten met lage en hoge frequentie van gecomprimeerde audio-inhoud, zoals MP3-bestanden, uit voor een rijkere audioweergave.

Audiovertraging

Compenseert voor de onjuiste timing tussen video en audio.

Volume

Stelt de volume-instelling in van de MAIN ZONE (kamer waarin het toestel zich bevindt).

Audyssey

Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® en Audyssey Dynamic Volume® kunnen niet worden gekozen.

Graphic EQ

Gebruikt de grafische equalizer om de toon van elke luidspreker aan te passen.

Video

Beeldinstelling

Past de beeldkwaliteit aan.

HDMI Setup

Kies de instellingen voor HDMI video/audio-uitvoer.

Uitgangsinstellingen

Geeft instellingen op voor video-uitvoer.

Infoweergave

Configureert de schermweergave-instellingen.

Tv-formaat

Stel het videosignaalformaat in om als uitgang voor de door u gebruikte TV te dienen.

Items instellen

Gedetailleerde items

Beschrijving

Blz.

Ingangen

Ingang toewijzen

Wijzigt ingangstoewijzing.

Bronhernoeming

Wijzigt de displaynaam voor de invoerbron.

Verberg bronnen

Ongebruikte ingangsbronnen verwijderen van het display.

Bronniveau

Past het weergaveniveau van het audiosignaal aan.

Ingangsselectie

Stelt de audioingangsmodus en decodeermodus in.

Luidsprekers

Audyssey® setup

De akoestische eigenschappen van de aangesloten luidsprekers en de luisterruimte worden gemeten en de optimale instellingen worden automatisch gemaakt.

Handmatige setup

Stelt de luidsprekers handmatig in of wijzigt de instellingen voor Audyssey® Setup.

Netwerk

Informatie

Toont netwerkinformatie.

Aansluiting

Selecteert of het thuisnetwerk moet worden verbonden met een draadloos LAN of een bekabeld LAN.

Instellingen

Wordt gebruikt voor het handmatig instellen van het IP-adres en bij het gebruik van een proxyserver.

IP-besturing

Hiermee is de netwerkcommunicatie mogelijk in stand-bymodus.

Schermnaam

De “Schermnaam” is de naam voor dit toestel die in het netwerk wordt weergegeven. U kunt de Schermnaam wijzigen volgens uw voorkeur.

Diagnose

Wordt gebruikt voor het controleren van de netwerkverbinding.

Onderhoudsmodus

Gebruiken wanneer een Denon-vakman of -installateur onderhoud uitvoert. Deze modus is niet ontworpen voor gebruik door de eindgebruiker en mag alleen worden gebruikt door een opgeleide onderhoudstechnicus of erkende installatietechnicus.

Items instellen

Gedetailleerde items

Beschrijving

Blz.

Algemeen

Taal

Wijzigt de taal van het display op het TV-scherm.

ECO

Configureert de energiebesparingsfuncties ECO-modus en Auto stand-by.

ZONE2 setup

Stelt de instellingen voor de ZONE2-audioweergave in.

Zone herbenoemen

Verandert de schermtitel van iedere zone in een titel van uw voorkeur.

Snelkeuze naam

Wijzigt de schermtitel van de Quick Select-naam naar een titel van uw voorkeur.

Display voorzijde

Maakt instellingen met betrekking tot het display op dit toestel.

Informatie

Geeft informatie over de instellingen van dit toestel, ingangssignalen, enz.

Gebruiksdata

Selecteert of er anonieme gebruiksgegevens worden verzonden naar Denon.

Firmware

Controleert op de nieuwste firmwaregegevens over updates en upgrades, werkt de firmware bij en stelt de weergave van meldingsberichten in.

Setup slot

Bescherm alle instellingen tegen ongewenste wijzigingen.

Setup assistent

Begin Setup...

Voet basisinstallatie/verbindingen/instellingen uit vanaf het begin volgens de richtlijnen op het tv-scherm.

Bladzijde 8 van de afzonderlijke handleiding “Snelhandleiding”

Taalselectie

Stelt de individuele instelitems in volgens de richtlijnen op het TV-scherm.

Luidspreker setup

Luidsprekerkalibratie

Netwerk Setup

Setup ingangen

Toetsen op de afstandsbediening die worden gebruikt voor deze bewerking

naar boven