Podłączanie zasilacza

Przed podłączeniem zasilacza sprawdź, czy wszystkie podłączenia zostały wykonane.

Podłącz wtyczkę odpowiednią do gniazda ściennego, jak pokazano na rysunku poniżej.

【Podłączanie wtyku zasilacza】

Włóż występy na dole wtyku zasilacza w rowki w gnieździe zasilacza, jak pokazano na rysunku poniżej.
Conne AC adapter 1
Dociśnij w kierunku strzałki, aż wtyk zatrzaśnie się na miejscu.
Conne AC adapter 2

【Odłączanie wtyku zasilacza】

Wysuń wtyk zasilacza w kierunku wskazanym strzałką do wyczucia oporu, naciskając jednocześnie przycisk cirnumw_1 .
Remove AC adapter 1
Po wyczuciu oporu wtyku zasilacza unieś go w kierunku wskazanym strzałką, aby odłączyć go od gniazda.
Remove AC adapter 2

Podłączanie zasilacza

Conne AC DP450USB

powrót do góry