Montaż

Zamocuj te dostarczone części na urządzeniu głównym przed użyciem.

Ustaw urządzenie na stabilnej i równej powierzchni, aby zapobiec drganiom lub nachyleniu igły podczas odtwarzania płyty.

Asse DP450USB
UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że zasilacz nie jest podłączony do gniazda ściennego.

powrót do góry