Podłączanie urządzeń z wejściem phono

Po podłączeniu do urządzenia z wbudowanym korektorem fonii podczas odtwarzania płyty należy użyć korektora fonii tego urządzenia. Użyj przełącznika EQUALIZER ON/OFF, aby włączyć korektor fonii tej jednostki “OFF” po podłączeniu do urządzenia z wbudowanym korektorem fonii.

Conne PHONO IN DP450USB

Jeżeli urządzenie podłączone do tej jednostki ma złącze uziemienia, podłącz przewód uziemienia kabla audio (w zestawie) do złącza uziemienia tej jednostki (SIGNAL GND). Może to spowodować obniżenie zakłóceń podczas odtwarzania.

Jeżeli przełącznik EQUALIZER ON/OFF jest ustawiony nieprawidłowo, dźwięk będzie bardzo słabo słyszalny lub zniekształcony.

powrót do góry