Instalowanie oprogramowania do edycji plików cyfrowych “MusiCut for DENON”

Na komputerze można zainstalować oprogramowanie do edycji plików cyfrowych “MusiCut for DENON” pobrane z naszej witryny. Używając oprogramowania “MusiCut for DENON” (tylko MP3), można dzielić pliki cyfrowe zapisane na pamięci USB, pobierać informacje o utworze, a także zmieniać nazwy plików.

MusiCut jest znakiem towarowym firmy TrackSafe,Inc.

Microsoft, Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10 są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w USA oraz/lub innych krajach.

Zalecane urządzenia i wymagania systemowe dotyczące korzystania z oprogramowania “MusiCut for DENON”

System operacyjny

Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10

Dysk twardy

Dysk twardy z 50 MB wolnego miejsca

USB

USB 2.0: USB High speed

Instalowanie oprogramowania “MusiCut for DENON”

Pobierz oprogramowanie “MusiCut for DENON” na komputer z działu “Downloads” (Pliki do pobrania) na stronie urządzenia DP-450USB w naszej witrynie.
Rozpakuj pobrany plik i kliknij dwukrotnie plik exe.

Zostanie wyświetlony ekran instalacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Edycja za pomocą oprogramowania “MusiCut for DENON”

Więcej informacji o edycji można znaleźć w menu “Help” (Pomoc) w oprogramowaniu “MusiCut for DENON”.

powrót do góry