Połączenia

UWAGA

Nie podłączać zasilacza przed wykonaniem wszystkich połączeń sygnałowych.

Kable zasilające nie mogą być splątane z kablami sygnałowymi. Mogłoby to doprowadzić do brzęczenia lub zakłóceń.

powrót do góry