Wymiana wkładki

Aby zamontować inną wkładkę w urządzeniu, użyj wkładki ważącej pomiędzy 59 i 128 mN (od około 5 do 13 g).

Demontaż wkładki

Obróć nakrętkę zabezpieczającą w kierunku wskazanym strzałką i usuń uchwyt gramofonowy.
Remove Head shell
Zdemontuj śruby mocujące wkładki.
Odłącz przewody przyłączeniowe po stronie wkładki.
Remove cartridge
UWAGA

Zrób to, opuszczając pokrywę igły wkładki, aby chronić końcówkę igły.

Montaż wkładki

Podłącz przewody przyłączeniowe do wkładki.

Przewody przyłączeniowe mają różne kolory, tak jak pokazano na ilustracji. Zapoznaj się ze oznaczeniami oraz instrukcją obsługi wkładki, której zamierzasz użyć, aby upewnić się, że zostanie prawidłowo podłączona.

Lead wire color
Zamontuj wkładkę na uchwycie gramofonowym.

W celu uzyskania wymaganego wysięgu, zamontuj w taki sposób, aby końcówka igły znajdowała się około 50 mm od krawędzi mocowania uchwytu gramofonowego, tak jak pokazano na poniższej ilustracji. (Wysięg wynosi 16 mm)

Mount cartridge

Po wymianie wkładki, wyreguluj nacisk igły, antyskating, itp. link

Wbudowany korektor dźwięku przeznaczony jest tylko dla kartridżów MM.

powrót do góry