Podłączanie urządzeń bez wejścia phono

Ta jednostka ma wbudowany korektor fonii, który umożliwia odtwarzanie płyt po podłączeniu do urządzeń z zewnętrznym wejściem audio bez wbudowanego korektora fonii lub za pośrednictwem miniaturowej wieży. Użyj przełącznika EQUALIZER ON/OFF, aby włączyć korektor fonii tej jednostki “ON” po podłączeniu do urządzenia bez wbudowanego korektora fonii.

Conne AUX IN DP450USB

Zaleca się zabezpieczenie przewodu uziemienia dostarczonego przewodu audio, mocując go za pomocą zacisku kabla audio.

Jeżeli przełącznik EQUALIZER ON/OFF jest ustawiony nieprawidłowo, dźwięk będzie bardzo słabo słyszalny lub zniekształcony.

powrót do góry