Regulacje

Adjustments DP450USB
UWAGA

Przed przystąpieniem do wykonywania regulacji upewnij się, że zasilacz nie jest podłączony do gniazda ściennego.

powrót do góry