Voorpaneel

Name Front Small DT1 1

Netspanningstoets ( Power Button )

Zet het toestel aan en uit (stand-by).
koppeling

Wanneer de “CLK MODE” wordt ingeschakeld, schakelt deze toets tussen de normale modus en de klokmodus. koppeling

Netspanningsindicator

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de voedingsstatus:

Voeding aan : Groen

Normale stand-by: Uit

Alarm stand-by: Oranje koppeling

Bluetooth-indicator

Dit licht brandt of knippert afhankelijk van de Bluetooth-verbindingsstatus.

Display

Dit toont verschillende types informatie.

Afstandsbedieningssensor

Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. koppeling

VOLUME-knop

Hiermee past u het volume aan. koppeling

Bluetooth-toets ( Button Bluetooth )

Hiermee schakelt de ingang naar Bluetooth. Deze toets wordt ook ingedrukt tijdens het koppelen. koppeling

SOURCE-toets

Hiermee kunt u de ingangsbron selecteren. koppeling

Schijfsleuf

Wordt gebruikt voor het plaatsen van een schijf. koppeling

Name Front Small DT1 2

Systeemtoetsen

Hiermee kunt u met weergave verwante bewerkingen uitvoeren.

Toetsen Voorkeuzezender/Afstemmen (–, +)

Hiermee selecteert u een FM- en AM-uitzending. koppeling

Schijf-uitwerpknop ( Triangle-Underline )

Werpt de schijf uit.

Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.

Wanneer de hoofdtelefoon op deze aansluiting is aangesloten, zal er niet langer audio worden weergegeven via de aangesloten luidsprekers.

OPMERKING

Zet het volume niet te hoog wanneer u met de hoofdtelefoon luistert, om gehoorverlies te voorkomen.

naar boven