Afstandsbediening

Name RC1229 1

Signaalzender van de afstandsbediening

Dit verzendt signalen van de afstandsbediening. koppeling

POWER-toets ( Power Button )

Hiermee schakelt u de voeding in/uit.koppeling

Toetsen voor ingangsbronselectie

Hiermee kunt u de ingangsbron selecteren. koppeling

Systeemtoetsen

Hiermee kunt u met weergave verwante bewerkingen uitvoeren.

Afstemtoetsen (TUNE +, –)

Hiermee selecteert u een FM- en AM-uitzending. koppeling

TONE-toets

De toon regelen. koppeling

Voorprogrammeerknoppen (PRESET +, –)

Hiermee selecteert u de voorkeuzezenders. koppeling

Name RC1229 2

DIMMER-toets

Pas de displayhelderheid van dit toestel aan. koppeling

ENTER-toets

Dit bepaalt de selectie.

Cursorknoppen ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Hiermee selecteert u items.

BACK-toets

Hiermee keert u terug naar het vorige item.

SHUFFLE-knop

Hiermee kunt u nummers willekeurig afspelen.

REPEAT-toets

Schakelt herhaald afspelen in/uit.

Cijfertoetsen (0 – 9, +10)

Hiermee voert u cijfers in het toestel in.

Name RC1229 3

CLOCK-toets

De huidige tijd verschijnt op het toestel. koppeling

SLEEP-toets

Hiermee stelt u de slaaptimer in. koppeling

VOLUME-knoppen ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Hiermee past u het volume aan. koppeling

Toets Dempen ( Silent )

Dit dempt de uitgevoerde audio. koppeling

Informatietoets (INFO)

Hiermee wordt de trackinformatie die wordt weergegeven op het display, schakelen tijdens de weergave.

TIMER MENU-knop

Het instellingsmenu voor de timer wordt weergegeven op het display van het toestel. koppeling

MODE-toets

Hiermee wordt bedieningsmodus voor de FM-afstemming ingeschakeld. koppeling

Dit wisselt het weergavebereik op een gegevens-CD. koppeling

Gebruik dit om met Bluetooth-apparaten te verbinden, te ontkoppelen of te koppelen. koppeling

PROGRAM-toets

Dit stelt de programmaweergave in. koppeling

CLEAR-toets

Dit annuleert de instellingen.

naar boven