Powrót do wyników pomiarów Ustawienia Audyssey®

Jeżeli ustawisz parametr “Przywrócenie” na “Przywróć”, możesz powrócić do wyników pomiarów wykonanych za pomocą Ustawienia Audyssey® (wartość obliczona na początku przez MultEQ® XT) nawet wtedy, gdy dokonałeś ręcznych zmian w ustawieniach.

GUI AudysseySetup X14

powrót do góry