Procedura konfiguracji głośników (Ustawienia Audyssey®)

Pict Audyssey Procedure
Zamocuj mikrofon do kalibracji dźwięku na dołączonym trójnogim stojaku lub własnym trójnogim stojaku i zainstaluj go na głównej pozycji odsłuchowej.

Podczas instalacji mikrofonu do kalibracji dźwięku, należy skierować końcówkę mikrofonu w kierunku sufitu i wyregulować wysokość, aby dopasować ją do wysokości, na jakiej znajdują się uszy słuchacza w pozycji siedzącej.

W przypadku stosowania subwoofera zgodnego z tymi ustawieniami, ustaw subwoofer w sposób opisany poniżej.

Jeżeli używasz subwoofer z trybem direct

Ustaw tryb direct na “Włącz” oraz wyłącz regulację poziomu głośności i ustawienia częstotliwości odcięcia.

Jeżeli używasz subwoofer bez trybu direct

Wykonaj poniższe ustawienia:

Poziom głośności : Pozycja na “12 godzinę

Częstotliwość odcięcia : Maksymalna/Najwyższa częstotliwość

Filtr dolnoprzepustowy : Wył.

Tryb oczekiwania : Wył.

Podłącz dołączony mikrofon pomiarowy do gniazda mikrofonu SETUP MIC na tym urządzeniu.
Ope SetupMIC X15
GUI AudysseySetup3 X1200E3
Wybierz “Dalej”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz “Start”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Podczas Ustawienia Audyssey® dokonuje się również wymienionych poniżej ustawień.

Przypisanie wzmacniacz.

Sygnały wyprowadzane przez gniazda głośnika SURROUND BACK mogą być przełączane zgodnie z układem pracy głośnika. (Przypisanie wzmacniacz.link)

Wybór kanałów

Jeżeli wcześniej ustawione były nie używane kanały, to pomiary dla tych kanałów są pomijane, co zapewnia skrócenie czasu pomiaru. Możesz również zmienić liczbę tylnych głośników dźwięku surround.

Ustaw.głoś.Dolby

Ustaw odległość między głośnikiem Dolby Atmos Enabled i sufitem.
Można to ustawić, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “Przednie Dolby” lub “Surround Dolby” w ustawieniach “Przypisanie wzmacniacz.”. link

GUI AudysseySetup4 X1200E3
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i naciśnij “Dalej”, aby przejść dalej.
Gdy wyświetlony zostanie poniższy ekran, wybierz “Rozpocznij test”, a następnie naciśnij ENTER.

Rozpocznij pomiar pierwszej pozycji.

GUI Audyssey7 X15

Pomiary wymagają kilku minut.

UWAGA

W przypadku wyświetlenia komunikatu “Ostrzeżenie!” na ekranie telewizora:

Przejdź do części Komunikaty błędówlink. Sprawdź wszystkie powiązane pozycje i wykonaj niezbędne czynności.

Gdy wykryty głośnik zostanie wyświetlony, wybierz “Dalej”, a następnie naciśnij ENTER.
GUI AudysseySetup8 X1300E3
Przemieść mikrofon pomiarowy w pozycję 2, wybierz “Kontynuuj”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Rozpocznie się pomiar w drugiej pozycji.

Pomiary można wykonać w maksymalnie 8 pozycjach.

GUI AudysseySetup9 X1200E2

Zatrzymywanie ustawień Audyssey®

Naciśnij przycisk BACK, aby wyświetlić menu podręczne.
Przyciskami White-Arrow-Left wybierz opcję “Tak”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Powtórz krok 9, pozycje pomiarowe 3 do 8.

Aby pominąć pomiar w czwartej i kolejnych pozycjach odsłuchowych, za pomocą przycisków White-Arrow-Left wybierz “Zakończono” i naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do kroku 12.

Wybierz “Kontynuuj”, następnie naciśnij ENTER.
GUI AudysseySetup11 X1200E3

Rozpocząć analizę i zapisywanie wyników pomiarów.

Analiza będzie trwała kilka minut.
Im więcej głośników i pozycji pomiarowych, tym dłuższy czas analizy.

UWAGA

Dopilnuj, aby zasilanie nie zostało wyłączone podczas zapisywania wyników pomiarów.

Skonfiguruj ustawienia dla Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume®.

Poniższy ekran pojawi się podczas analizy. Skonfiguruj ustawienia według potrzeb.

GUI AudysseySetup12a MultEQ XT
GUI AudysseySetup12b MultEQ XT

Dynamic EQ koryguje pasmo przenoszenia, biorąc pod uwagę charakterystykę dźwiękową pomieszczenia i ludzką zdolność słyszenia, aby dźwięk był słyszalny nawet przy niskiej głośności.
Jest to zalecane podczas korzystania z urządzenia, gdy głośność jest przyciszona, np. podczas odtwarzania filmu lub programu telewizyjnego w środku nocy.

Dynamic Volume ustawia wyjściowy poziom głośności na optymalnym poziomie, stale monitorując poziom sygnału wejściowego audio urządzenia.
Optymalne sterowanie poziomem głośności wykonywane jest automatycznie bez utraty dynamiki i klarowności dźwięku, przykładowo, w czasie reklam wyświetlanych w czasie programów telewizyjnych poziom głośności znacząco wzrasta.

Po zakończeniu analizy i zapisywania odłącz mikrofon do kalibracji dźwięku od gniazda SETUP MIC na urządzeniu głównym, a następnie naciśnij “Dalej”.
GUI AudysseySetup13 MultEQ XT
Wybierz “Szczegóły” i naciśnij ENTER, aby zweryfikować wyniki pomiarów.

W przypadku subwooferów, zmierzona odległość jest większa niż rzeczywista i wynika to z opóźnienia wprowadzanego przez obwody elektroniczne subwooferów.

UWAGA

Nie należy zmieniać podłączenia głośnika ani głośności subwoofera po instalacji Audyssey®. Jeśli zostały zmienione, należy ponownie przeprowadzić instalację Audyssey®, aby skonfigurować optymalne ustawienia korektora.

powrót do góry