Informacja

Wyświetlenie informacji sieciowych.

Przyjazna nazwa / Połączenie / SSID / DHCP / Adres IP /
Adres MAC (Ethernet) / Adres MAC (Wi-Fi) /
Siła sygnału Wi-Fi

powrót do góry