Wywoływanie ustawień

Naciśnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybrać strefę działania, za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Świeci przycisk wybranej strefy.

Naciśnij przycisk QUICK SELECT.

Wywoływane są ustawienia Quick Select dla naciśniętego przycisku.

Poniżej podane są domyślne ustawienia źródła wejściowego.

Bracket Open MAIN ZONE Bracket Close

Przycisk

Źródło sygnału

QUICK SELECT 1

CBL/SAT

QUICK SELECT 2

Blu-ray

QUICK SELECT 3

Media Player

QUICK SELECT 4

HEOS Music

Bracket Open ZONE2 Bracket Close

Przycisk

Źródło sygnału

QUICK SELECT 1

CBL/SAT

QUICK SELECT 2

QUICK SELECT 3

Media Player

QUICK SELECT 4

HEOS Music

Głośność nie jest zarejestrowana w funkcji Quick Select Plus w domyślnych ustawieniach fabrycznych.
Aby zarejestrować głośność w funkcji Quick Select Plus, patrz część Zmiana ustawieńlink. link

powrót do góry