Zmiana ustawień

Ustaw poniższe parametry, które zostaną ustawieniami do zapisania.

Następujące ustawienia od sanwacirnumw_1 do sanwacirnumw_8 można zapamiętać dla pomieszczenia głównego MAIN ZONE, a ustawienia sanwacirnumw_1 i sanwacirnumw_2 można zapamiętać dla ZONE2.

Naciśnij i przytrzymaj QUICK SELECT w czasie odbioru stacji radiowej lub odtwarzania utworu z dowolnego z następujących źródeł, aby zapamiętać bieżącą stację radiową lub utwór.

Tuner / Internetowa stacja radiowa

Naciśnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybrać strefę działania, za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Świeci przycisk wybranej strefy.

Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk QUICK SELECT, aż na wyświetlaczu pojawi się “Quick Flower Mark Memory” lub “Z2 Quick Flower Mark Memory”.

Aktualne ustawienia zostaną zapamiętane.

Flower Mark oznacza numer naciśniętego przycisku QUICK SELECT.

Zmiana nazwy szybkich ustawień

Nazwa szybkiego ustawienia strefy MAIN ZONE, wyświetlona na ekranie telewizora lub wyświetlaczu urządzenia, może zostać zmieniona na inną nazwę.

Metodę zmiany nazwy opisano w części “Nazwy szyb.wyb.”. link

powrót do góry