Konfiguracja Wi-Fi

Podłącz do routera bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi).
Router może być połączony na następujące sposoby. Wybierz metodę połączenia dopasowaną do swojego środowiska domowego.

Skanuj sieci

Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, z listy możliwych sieci, wyświetlonej na ekranie telewizora.

Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, z listy bezprzewodowych sieci.

Wybierz “Przeskanuj”, jeśli nie można znaleźć sieci.

Wprowadź swoje hasło i wybierz “OK”.

Użyj iOS

Użyj urządzenia iOS (iPhone/iPod/iPad), aby połączyć się z siecią. Podłączenie urządzenia iOS do tego urządzenia Wi-Fi pozwala automatycznie podłączyć urządzenia do tej samej sieci.

Wybierz “Użyj iOS” na ekranie telewizora.
Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS jest podłączone do routera bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi), a następnie wybierz “Denon AVR-X1600H” z “SKONFIGURUJ NOWY GŁOŚNIK AIRPLAY...” na dole ekranu konfiguracji Wi-Fi urządzenia z systemem iOS.
Puknij “Dalej” na ekranie urządzenia iOS.

Wersja oprogramowania wewnętrznego urządzenia iOS musi obsługiwać system iOS 7 lub nowszy.

WPS Router

Użyj routera kompatybilnego z WPS, aby nawiązać połączenie za pomocą naciśnięcia przycisku.

Wybierz “Naciśnij” na ekranie telewizora.
Przełącz na tryb WPS, naciskając przycisk WPS na routerze, do którego chcesz się podłączyć.

Czas na naciśnięcie guzika różni się, w zależności od routera.

W ciągu 2 minut wybierz “Podłącz” na ekranie telewizora.

Ręczne

Wprowadź nazwę (SSID) i hasło sieci z którą chcesz się połączyć.

Ustaw następujące elementy.

SSID:

Wpisz nazwę sieci bezprzewodowej (SSID).

Bezpieczeństwo:

Wybierz metodę szyfrowania zgodnie z ustawieniem szyfrowania punktu dostępu, którego używasz.

Hasło:

Wprowadź hasło.

Kończąc ustawienia, naciśnij “Podłącz”.

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi) urządzenia, mogą zostać również skonfigurowane z komputera lub tabletu obsługującego bezprzewodowe połączenie LAN.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski DIMMER i STATUS na urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy, gdy zasilanie jest włączone.
Podłącz bezprzewodową sieć LAN na komputerze PC lub tablecie używanym dla “Denon AVR-X1600H”, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Podłącz urządzenie Wi-Fi do sieci Wi-Fi o nazwie “Denon AVR-X1600H”.”.
Uruchom przeglądarkę i wprowadź “192.168.1.16/settings/” w polu adresu URL.
Użyj przeglądarki, aby wprowadzić ustawienia, wybierz “Podłącz” i wyjdź z ustawień.

Klawisz domyślny dla urządzenia jest ustawiony na “1”. Ustaw klawisz domyślny routera na “1”.

powrót do góry