Nagrywanie na pamięć USB

Przygotuj płytę, która ma być nagrana na pamięć USB.

Włóż pamięć USB do portu USB.

Kontrolka USB zaświeci się na biało.

Obniż igłę do cichej części płyty w celu nagrywania.
Przed rozpoczęciem odtwarzania naciśnij przycisk REC MP3 lub REC WAV, aby ustawić format nagrywania.

Kontrolka USB zacznie migać na biało i rozpocznie się nagrywanie.

Niebieskie światło wskazuje, że trwa nagrywanie pliku audio.

Po zakończeniu nagrywania naciśnij ponownie przycisk naciśnięty w kroku 3.

Kontrolka nagrywania zgaśnie, a nagrywanie zostanie zatrzymane.

Jeżeli urządzenie pamięci USB jest zabezpieczone przed zapisem, odblokuj zabezpieczenie przed przystąpieniem do nagrywania.

Na pamięci USB tworzony jest jeden plik dla pojedynczej operacji nagrywania (nagrywanie od początku do końca płyty).

UWAGA

Podczas nagrywania nie należy odłączać pamięci USB. Audio nie zostanie nagrane poprawnie, jeżeli pamięć USB zostanie odłączona podczas nagrywania. Zatrzymaj nagrywanie przed odłączeniem pamięci USB.

Jeżeli podczas nagrywania pamięć USB zostanie zapełniona, nagrywanie zostanie zatrzymane, a wskaźnik zgaśnie.

Nagrywanie nie zatrzymuje się automatycznie po zakończeniu odtwarzania płyty. Naciśnij przycisk REC MP3 lub REC WAV, aby zatrzymać nagrywanie.

Nie można regulować poziomu głośności audio nagrywanego na pamięć USB. Zamiast tego dostosuj głośność urządzenia odtwarzającego przed rozpoczęciem odtwarzania.

Firma Denon nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia danych zarejestrowanych w urządzeniu USB w czasie, gdy urządzenie USB podłączone jest do amplitunera.

Wbudowany korektor dźwięku przeznaczony jest tylko dla kartridżów MM. Nie można zarejestrować za pomocą kartridża MC.

powrót do góry