Auto Standby

Jeśli przez 30 minut urządzenie nie odbierze żadnego sygnału wejściowego i nie zostanie na nim wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania.

On
(Domyślne):

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 30 minutach.

Off:

Urządzenie nie przechodzi samoczynnie w tryb czuwania.

powrót do góry