Source Direct

Służy do ustawiania trybu Source Direct. Sygnał dźwiękowy nie jest przekazywany przez układy regulacji jakości dźwięku (Bass, Treble, Balance). Dzięki temu odtwarzanie jest bardziej wierne oryginalnemu dźwiękowi, ale nie można korzystać z regulacji jakości dźwięku.

Off
(Domyślne):

Służy do wyłączania funkcji Source Direct.

On:

Dźwięk odtwarzania jest bliższy dźwiękowi źródłowemu. Regulacja barwy dźwięku (Bass, Treble, Balance) jest wyłączona.

powrót do góry