Bluetooth

Wyłączenie funkcji Bluetooth powoduje osłabienie źródła zakłóceń, które wpływają na jakość dźwięku, umożliwiając podwyższenie jakości jego odtwarzania.

On
(Domyślne):

Funkcja Bluetooth zostaje włączona.

Off:

Funkcja Bluetooth zostaje wyłączona.

Kiedy funkcja Bluetooth ma wartość “Off”, nie można przełączyć źródła wejściowego na Bluetooth.

powrót do góry